مزایا و جوایز | BIAGAMES
بونس عالی
هر واریز
شرط بندی سریع
بونس برای 4 واریز بعدی
در دسترس همه
پاداش تا
50,000
پاداش تا
100,000
پاداش تا
200,000
پاداش تا
500,000
مرحله بندی نقطه ای
با فعالیت بیشتر بونس بیشتری دریافت کنید
کدهای جوایز
برای دریافت بونس کد بونس را فعال کنید
کش بک
وجوه از دست رفته خود را دو بار در هفته پس بگیرید
Available
00
00
00
چرخ شانس
بچرخانید و برنده شوید
Available
00
00
00
پوکر ریک بک
در هر شرطی که انجام می دهید، صرف نظر از اینکه برنده شوید یا ببازید، ریک بک بازپس بگیرید
Available
00
00
00
شارژ دوباره بونس
هیچ کس یک حساب خالی را دوست ندارد. استراحت کنید و یک جریان ثابت از شارژ مجدد در موجودی خود داشته باشید
Available
00
00
00
icon تراکنش ها
icon بازبینی
icon بونس بازی
0